Ydelser

Jeg har stor erfaring med projekter og opgaver for forsyningsselskaber, trafikselskaber og kommuner. Omfanget kan spænde vidt og det skal der altid tages højde for i organiseringen af arbejdet.

Dit samarbejde med GISkonsulenten kan tage mange former og kan tilpasses så det passer bedst muligt til projektet eller opgaven. Som udgangspunkt tilbyder jeg nedenstående samarbejdsformer, men er altid lydhør og åben overfor andre muligheder.

 • Projekt-kontrakt
  • Samarbejdet omfatter et specifikt og afgrænset projekt
 • Periode-kontrakt
  • Samarbejdet aftales for en afgrænset periode med et aftalt time-antal.
 • Adhoc-kontrakt
  • Time-baseret aftale for en afgrænset opgave
  • Fast-pris aftale vedr. udvikling af et specifikt produkt.

Eksempler:

 1. En kommune ønsker implementering af et nyt Desktop GIS-system. Der skal vælges software-platform og ønskerne og kravene til dette, skal afdækkes i hele organisationen. Herefter kan hele molevitten implementeres (meget forenklet).
  Samarbejdet i et sådan projekt, vil typisk være funderet i en Projekt-kontrakt.
 2. Et forsyningsselskab ønsker løbende support og vejledning indenfor GIS-området, men organisationens størrelse muliggør ikke en fuldtids GIS-koordinator.
  Her kunne GISkonsulenten tilbyde af være intern GIS-koordinator 1-2 dage om ugen.
  Samarbejdet ville i den situation typisk være en Periode-kontrakt.
 3. Et trafikselskab ønsker automatisk udsendelse af mails fra GIS-databasen, når specifikke hændelser opstår. Det kunne f.eks. være overvågning af data, som løbende opdateres af mange forskellige brugere, gennem f.eks. en mobil GIS-platform.
  En sådan opgave vil typisk udføres under en Adhoc-kontrakt.