Kompetencer

Gennem involvering i meget forskelligartede GIS-projekter og gennem varetagelse af mange forskellige roller i disse, har jeg som GIS-konsulent opnået erfaring med stort set alle aspekter af GIS. Jeg er kort sagt GIS-konsulent med både helikopter-perspektiv og evner i maskinrummet.

Nedenfor har jeg fremhævet de væsentligste kompetencer. Erfaringsbasen er større end dette, så spørg endelig efter yderligere oplysninger.

GIS-tekniske kompetencer

GIS er et vigtigt værktøj når konkrete opgaver skal løses effektivt. Det gælder både i form af sammenstilling og visualisering af forskellige datasæt, og gennem forbedring af forskellige arbejdsprocesser. For mig har det altid været vigtigt, at tage udgangspunkt i opgaven eller projektet fremfor systemet. Den tilgang har jeg brugt i vidt omfang indenfor disse GIS-områder:

 • Implementering af WebGIS og Desktop GIS systemer
  • Projektledelse, implementering og dokumentation
 • Vedligehold og udvikling af GIS-systemer
  • Udvikling af supplerende funktionalitet og anvendelse af nye datasæt
 • Automatisering af GIS-arbejdsrutiner
  • Udvikling af scripting funktionalitet
  • Udvikling af værktøjer (Toolboxes/Plugins)

IT-tekniske kompetencer

GISkonsulenten favner bredere end bare GIS og behersker også mere vanlige IT-discpliner som:

 • Drift og vedligehold af databaser
  • Automatisering af drift og overvågning af GIS-datasæt
  • Optimering af performance for GIS-databaser
 • Implementering af ny software
  • Projektledelse, implementering og dokumentation

Geodata-tekniske kompetencer

De mange års erfaring indenfor for geodata-området har givet mig en unik indsigt i det brede spektrum af datasæt der findes, samt indsigt i, og erfaring med, hvorledes de kan sammenstilles. Det er som regel kun fantasien, som sætter grænserne. Her skal fremhæves:

 • Anvendelse af de frie grunddata
  • Rådgivning i forhold til mulighederne for anvendelse af de fri grunddata
 • Datavedligehold
  • Automatisering af regelmæssige vedligeholdelses-rutiner for data
 • Kartografisk præsentation af data
  • Opsætning af temakort
  • Avanceret sammenstilling af forskellige datasæt