Mit allerførste kik på ArcGIS Pro

Nyt medlem af familien

Efter mangeårig brug af ArcGIS er det første gang jeg oplever, at der kommer et egentligt nyt stykke basis-software i ArcGIS-pakken. Man kan vel godt sige, at ArcMap har fået sig en fætter. Men en fætter, der organiserer sig på en lidt anderledes måde. Nogle ville mene, at det jo er længe siden at ArcGIS Pro dukkede op. Og ja, det er da rigtigt. Men det er først nu, at jeg har haft mulighed for at kaste mig over fætteren.

Det umiddelbare indtryk

ArcGIS Pro (herefter blot “Pro”) er nået til version 1.4, så man bør nok regne med at eventuelle børnesygdomme er overstået. Det er da også indtrykket. Installationen går forholdsvis kvikt, og det tyder på et lidt “tyndere” stykke klient-software.

Pro skal ses som et ekstra værktøj i ArcGIS-pakken, som tidligere primært har bestået af ArcMap og ArcCatalog. Pro blev annonceret som et værktøj til visualisering i både 2d og 3d. Så egentlig er det vel bare en sammenpakning af ArcScene og ArcGlobe?

Det første indtryk der møder én, er den tætte tilknytning til ArcGIS Online. I mit tilfælde, har jeg en 60 dages prøve-licens, og jeg skal logge ind på ArcGIS online for at have licensen tilrådighed. Det kan dog lade sig gøre, at have licensen liggende på sin vanlige licens-server, som befinder sig i det lokale IT-miljø.

Pro er projekt-organiseret. Opstarts-billedet starter derfor med en menu med senest åbnede projekter og forskellige projekt-skabeloner. Projekter kan indeholde forskellige kort i både 2d og 3d samt forskellige 3d-scener – både lokale og globale. Det betyder også, at man i et projekt kan importere mxd-filer lavet i ArcMap samt kort som ligger under ens ArcGIS online organisation. Og man kan have mange kort af forskellige typer under et projekt. Det synes jeg er godt tænkt. Det passer bedre til den måde de fleste arbejder på.

Brugerfladen er blevet grundlæggende moderniseret. Den minder meget om strukturen i f.eks. Office 2016, med forskellige faner i toppen og menuer der ændres sig, alt efter hvad man foretager sig. Det gør ganske enkelt, at man skal lede mindre efter funktionerne, og er et kæmpe fremskridt.

 

Mit første lille projekt

For de der kender mig, kommer det ikke som nogen stor overraskelse, at jeg vil forsøge at visualisere noget løbe-relateret. Og det skal være relevant i 3d, da det jo ligesom er styrken ved Pro.

Så udgangpunktet er:

  • GPS-data fra løbeuret.
  • Terræn-model fra Kortforsyningen.
  • Baggrundskort fra ArcGIS online.

Egentlig ville jeg gerne have brugt Kortforsyningens baggrundskort, men det voldte nogle kvaler i processen. Så det kom jeg ikke i mål med. Brug af WMS/WMTS har aldrig helt været ArcGIS’s spidskompetence. På det felt er Qgis milevidt foran.

GPS-data fra løbeuret kan eksporteres til gpx-formatet, som der i Pro findes et værktøj til at oversætte til en ArcGIS featureklasse. Det har dog den brist, at visse attributter, som jeg gerne vil anvende i mit projekt, ikke bliver eksporteret. Derfor måtte jeg, som så ofte før når muren rammes i ArcGIS, ty til Qgis. Qgis klarede opgaven i et snuptag, og nu havde jeg punkter for hvert sekund på min løberute, der angav min puls.

Terræn-modellen blev også skabt ved hjælp af Qgis, som har den smarte funktion, at den kan eksportere et udsnit af en WCS-tjeneste. Så resultatet af dette blev en geo-tif, som kunne tilknyttes som model i Pro.

Det første jeg gjorde var at sikre at alle relevante data var tilgængelig i Pro. Derfor oprettede jeg hurtigt et kort til test af dette. Da dette så fornuftigt ud, oprettede jeg en såkaldt “Scene”, hvor jeg nu skulle arbejde med det indtryk, jeg gerne ville have vist; at se pulsens variation i forhold til terrænets stigninger og fald.

I Pro kan punkterne fra løbeuret visualiseres som 3d-figurer – her vist som søjler.

Visualisering af terrænet blev klaret ved at tilknytte tif-filen til scenens egenskaber. Den behøver ikke blive vist i kortet/scenen for at have effekt på visualiseringen. Her ovenfor er terræn vist med en overdrivelse på 4 gange. Det betyder i Pro sammenhæng sjovt nok, at koter bliver ganget med 4, når man bevæger musen rundt i modellen. Ikke så smart.

Scenen er nu sat. Modellen er defineret, og man kan nu flyve rundt i modellen/scenen, ved at anvende musens forskellige funktioner. Som standard virker tryk på musehjulet som panorering i 3d. Forskellige vinkler kan nu vises og analyseres. Her kan man ud fra søjlerne længde aflæse pulsen i det pågældende punkt. Søjlerne er placeret på terræn-overfladen, så bunden af søjlerne er med til at vise terrænnet udformning.

Min debut-film

Pro har, ligesom ArcScene, et fint værktøj til at indstille en animation, hvor forskellige vinkler i scenen vises. Man udvælger forskellige kamera-positioner, og Pro kan herefter vise en video, hvor der zoomes pænt rundt mellem de udvalgte kamera-positioner.

Jeg fik lavet denne lille debut-film, som dog er en del komprimeret i størrelse/kvalitet for at kunne indlejres på denne side. Ved første visning kan den hakke lidt (afhængig af internet-forbindelse og hardware), men her er den:

Afrunding

Det har været nogenlunde overkommeligt at komme hertil i kendskabet til Pro, når man lige ser bort fra de sædvanlige hump på vejen henimod kendskab til et nyt stykke software. Det kan anbefales, at finde nogle instruktions-video’er på nettet. Så kommer man hurtigere ind i tankegangen for programmet. Jeg synes også, at førstehåndsindtrykket har været godt. Især vil jeg fremhæve projekt-organiseringen og brugerfladen som positive.

Der findes et væld af anden funktionalitet og en uendelige antal indstillinger for alle de forskellige værktøjer, som jeg ikke har berørt her i indlægget.

Jeg har ikke været ret meget rundt om tilknytningen til ArcGIS Online/Portal og muligheder i den retning er også mange. Jeg er dog også stødt på forhindringer. Jeg vil muligvis ved en senere lejlighed, skrive lidt om mine oplevelser med Pro og Portal, når jeg får undersøgt dem lidt nærmere.


 

Udgivet i Indlæg om software, Tips & Tricks Etiket: , , , ,