Projektering af spildevandsledninger – enkelt, effektivt og billigt

Forestil dig et enkelt GIS-system til at projektere nye ledningsanlæg eller andet. Systemet skal på den mest enkle måde kunne det nødvendige; placere knudepunkter, ledninger og andre anlæg. Det skulle kunne ske uden brug af avancerede og ikke mindste dyre licenser til CAD/GIS-værktøjer. Det er faktisk muligt med gratis software som alle kan download på nettet. Her er et eksempel:

Projektering af spildevandsanlæg

Ved hjælp af en simpel datamodel i spatial database (PostGIS) kan man logisk skabe sammenhænge mellem knudepunkter, ledninger og andre objekter, således at det bliver nemt at projektere de mest gængse spildevandsprojekter. Denne datamodel kan f.eks. anvendes i Qgis som, ligesom PostGIS-databaser, er et gratis Open Source GIS-værktøj.

Grundlaget er en intelligent sammenhæng i databasen, således at ændring af f.eks. koter for knudepunkter, navne på knuder og meget andet, automatisk opdateres på ledningsobjekter. Her et lille eksempel, hvor knudenavn og bundkote på knudepunktet i midten af ledningsstrækningen ændres.

Ved digitalisering af en ledning, indsættes knudepunktsnavne automatisk som information på ledningen, samtidig med at faldet beregnes ud fra knudepunkternes koter. Al denne information er nu tilknyttet ledningen, blot ved at tegne en ledning mellem 2 knudepunkter.

Ændres nu informationer i et knudepunkt i netværket, nyberegnes informationerne på ledninger.  Se dette i dette skærmbillede:På denne simple måde kan det være forholdsvis enkelt at projektere et nyt ledningsnetværk:

  1. Placér knudepunkter foreløbigt
  2. Forbind knudepunkter med ledningsstrækninger
  3. Tilføj basisinformationer til knuder og ledninger
  4. Tilpas koter og knudenavngivning

Når det hele er faldet på plads, kan det laves materialelister og tegningsmateriale til udbudsmaterialet.

Denne proces kan foretages af mange projektmedarbejdere samtidigt og det koster ingen dyre licenser til registreringsværktøjer såsom CAD-programmer.

Overførsel til ledningsdatabasen

Efter end projektering, kan data nu overføres til virksomhedens ledningsregistreringssystem ved at overføre data via DanDas-XML filer, så al den væsentlige information om elementerne ikke går tabt.

Til denne proces har jeg udviklet et plugin til GIS-programmet Qgis, som kan overføre knuder og ledninger mm. til databasen via DanDas-XML. Her er et lille skærmbillede for overførsel af knudeinformationerne:

 

Efter indlæsning af DanDas-XML filen i lednings-databasen, er projekterings-processen afsluttet.

 

Udgivet i Indlæg om software, Nyheder, Tips & Tricks